Software upgrade

Alvorens een nieuwe versie te installeren van een programma dat dagelijks gebruikt wordt, moet men zich er steeds vooraf van vergewissen dat die nieuwe versie compatibel en zonder bugs is. Hier volgt het verhaal van een vriend die er voor koos een nieuwe versie te installeren.
Hij verving zijn programma Vriendinnetje 12.4 door Echtgenote 1.0. Ongelukkig genoeg bleek dat dit programma erg hoge eisen stelde aan zijn systeem en weinig ruimte overliet voor andere toepassingen. Tot zijn verbazing creëerde het programma subprogramma's. Kinderen 1.0 en Kinderen 1.1, hinderlijke en dure parasietprogramma's, zeker het eerste jaar, en niet verwijderbaar.
Uiteraard waren geen van deze problemen vermeld op de verpakking of in het Leesmij-bestand. Andere gebruikers hadden hem nochtans gewaarschuwd voor mogelijke problemen, maar hij sloeg deze waarschuwingen in de wind.
Bovendien start Echtgenote 1.0 automatisch op bij het aanzetten van het systeem en houdt het alle andere activiteiten nauwlettend in de gaten. Dit is niet uit te schakelen.
Nog een irritant punt is dat het programma de uitvoering van andere vitale programma's zoals Voetbal 4.3 en Pintje Drinken 7.5 bijna volledig belet.
Enkel bij tientallen 'Retry' pogingen wil Echtgenote 1.0 zeer af en toe de uitvoering van deze nuttige programma's toelaten, maar dit is zeer uitzonderlijk.
Bij de installatie van Echtgenote 1.0 heeft de gebruiker geen enkele controle over de uitgevoerde procedures en blijkt nadien opgescheept te zitten met ongevraagde en ongewenste 'plug-ins' zoals Schoonmoeder 2.5 en Zwager beta.
Suggesties voor een nieuwe versie werden opgestuurd naar de leveranciers van Echtgenote 1.0. Ziehier enkele nuttige opties, die een volgende versie zou moeten bevatten:
  1. Een optie "do not warn again".
  2. Een toets "minimize" om het programma naar de achtergrond te verwijzen.
  3. Een toets "ignore".
  4. Een "uninstall" procedure die de gebruiker in staat stelt het programma ten allen tijde volledig te verwijderen, zonder dat daar "Divorce Errors" uit voortvloeien.
  5. Een "Restore" optie om de seksuele routines te reactiveren die bij upgrade van Vriendinnetje 12.4 naar Echtgenote 1.0 verloren zijn gegaan.
Opgelet, Echtgenote 1.0 bevat een bug waarover we het nog niet gehad hebben: als u namelijk Maitresse 1.1 wilt installeren vooraleer u Echtgenote 1.0 verwijdert, zal deze laatste uw programma MS Money wissen alvorens zichzelf te verwijderen. In dat geval zal Maitresse 1.1 niet meer willen starten wegens onvoldoende systeem bronnen.
Om deze bug te omzeilen kunt u het volgende proberen: Installeer Maitresse 1.1 op een ander systeem dan datgene waar Echtgenote 1.0 op draait. Zorg er verder voor dat u nooit enige verbinding maakt tussen deze twee systemen, want Maitresse 1.1 kan routines bevatten die de werking van Echtgenote 1.0 belemmeren.
Voor mijzelf is het ondertussen duidelijk, ik wil alle problemen van Echtgenote 1.0 niet meemaken en heb besloten het bij Vriendinnetje 12.4 te houden.
Nochtans zijn daar ook nadelen aan verbonden; zo kun je namelijk Vriendinnetje 12.5 niet installeren zonder eerst Vriendinnetje 12.4 te verwijderen. Bovendien werkt de "Uninstall"-optie niet vlekkeloos en blijven er nadien nog sporen van het vorige programma over, zoals vergeten Ondergoed.dll bestanden en foto_s.ini bestanden.
Kijk daarom goed uit alvorens een programma te installeren. Probeer, indien mogelijk, een back-up te behouden die altijd inzetbaar is bij eventuele problemen.

Naar de volgende tekst: Drive thru pinnen
Naar de vorige tekst: Het element vrouw

 

liefdesrozen

© 2003 - 2022 Jan Hengeveld.